سخنراني با عنوان «آموزش علوم انساني در دانشگاههاي آمريكا: نقاط ضعف و قوت»


سخنران : پروفسور ساشادينا


زمان : دوشنبه 97/2/17 ساعت 11:40 الي 12:40

مكان : سالن شورا

تعداد کل بازدید:
۷۸۵۶۰۲
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد