قابل توجه دانشجویان دکتری مشمول آزمون جامع «دانشکده الهیات»

آزمون جامع دکتری درتاریخ شنبه 97/4/2ساعت 8 صبح درمحل دانشکده الهیات برگزار خواهدشد.


آزمون جامع دکتری دانشکده الهیات
شامل دانشجویان دکتری کلیه رشته ها که 18واحددروس دوره آموزشی را گذرانده اند«روزانه،نوبت دوم ، پردیس بین الملل»
شنبه 2تیرماه 97  ساعت:8صبح
مکان: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلیه دانشجویان مشمول ضمن مراجعه به سایت دانشکده بخش‌ها - آموزش  فرم شرکت در آزمون جامع را تکمیل و پس از اخذ امضاهای لازم، حداکثر تا20 فروردین 97 به کارشناس گروه مربوطه تحویل دهند. عدم تکمیل به موقع فرم یا عدم شرکت در آزمون جامع،به منزله از دست دادن یک نوبت از دو نوبت مجاز آزمون جامع می‌باشد.

                                                                                                                         

تعداد کل بازدید:
۷۸۶۲۹۲
تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد
دانشگاه فردوسی مشهد