منابع آزمون دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی و ضرایب

ردیف

عنوان درس

ضریب

منبع درس

1

عربی

3

نهج البلاغه / سید رضی ، بخش خطبه ها

2

زبان عمومی

5/1

در حدّ دائره المعارف اسلام به زبان انگلیسی(Encyclopedia Of Islam)

3

زبان تخصصی

5/1

دائره المعارف اسلامی،مدخلهای فقهی

4

فقه

5/3

شرح اللمعه الدمشقیه،شهید ثانی

5

اصول فقه

5/3

اصول الفقه / محمد رضا مظفر و فرائدالاصول / شیخ مرتضی انصاری ،بخش اصول عملیه

6

قواعد فقه

2

القواعد الفقهیه (دو جلدی) / محمد باقر ایروانی

منابع آزمون دوره دکتری رشته علوم  قرآن و حدیث

ماده امتحانی

ضریب

منابع

تفسیر، مکاتب و روشهای تفسیری، تاریخ تفسیر

3

1ـ تفسیر جزء 26، 27و28 از «مجمع البیان» و «المیزان»

2ـ «التفسیر و المفسرون»محمد حسین الذهبی؛

3ـ «التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب» محمد هادی معرفت

4ـ «روش شناسی تفسیر قرآن » محمود رجبی»

علوم قرآنی

3

1ـ «البیان ،آیه الله سید ابوالقاسم خویی؛

2ـ «الاتقان فی علوم القرآن » جلال الدین سیوطی؛

3ـ «تلخیص التمهید» محمد هادی معرفت.

علوم حدیث

3

1ـ الاصول من الکافی (ج 1) و شرح آن (در حدّ مرآه العقول و شرح مولی صالح مازندرانی )؛

 «منهج النقد فی علوم حدیث»، نورالدین عتر؛

3ـ «تلخیص مقباس الهدایه  علی اکبر غفاری؛ مقدمه

4ـ «معجم رجال الحدیث » ، آیه الله سید ابوالقاسم خویی،

5ـ «کلیات فی علم الرجال» ، جعفر سبحانی ،

6ـ «تاریخ عمومی حدیث» مجید معارف؛

زبان عربی

3

1ـ در حدّ « امالی» ، سید مرتضی؛

صد خطبه اول «نهج البلاغه» (ترجمه ، تجزیه، ترکیب و لغت)

زبان انگلیسی عمومی و تخصصی

5/1+5/1

در حدّ دائره المعارف اسلام به زبان انگلیسی(Encyclopedia Of Islam)

 

 

 

منابع  آزمون رشته دكتري مدرسی  معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام

ماده امتحانی

منابع

ضریب

عربی

نهج البلاغه (100 خطبه اول ، امالی سید مرتضی ( در حد فهم متن ، اعراب گذاری و ترجمه )

3

انگلیسی عمومی وتخصصی

دائره المعارف اسلامی ( Encyclopadia of islam)  )

5/1+5/1

کلام اسلامی

1-کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادعلامه حلی ( از مقصد ثالث تا آخر کتاب )

2- المواقف فی علم الکلام قاضی عبد الرحمن ایجی

3

فلسفه اسلامی

1-       الاشارات و التنبیهات ابن سینا با شرح خواجه نمط 4 و 5

2-        شواهد الربوبیه ملا صدرا مشهد  4،5،3

3-       نهایه الحکمه مرحوم علامه طبا طبائی

3

کلام جدید

1-       علم ودین ایان باربور فصول 5،6،8،9

2-       عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و دیگران

1.5

فلسفه غرب

د کارت، هیوم و کانت از تاریخ فلسفه کاپلستون و سیر حکمت در اروپای فروغی

1.5

 

27075 :تعداد دفعات بازیدبخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.